Co je to psychoterapie?

Cílem terapie je přivést do vědomí naše nevědomé pocity, prožitky, konkretizovat je a pak s nimi pracovat. V individuální terapii se o to pokouší psychoterapeut. Pobízí vás k přemýšlení o skrytých myšlenkách, touhách, trápeních. Vždy je důležitá osobnost terapeuta a ne každý terapeut porozumí zrovna vám. Ve skupinové terapii k teraputovi přibudou ještě ostatní členové skupiny. Takže postřehy přicházejí i z dalších stran. Zajímavé je i to, že dostáváme zrcadlo k našemu chování. Proč se o mě ostatní nezajímají, proč se ke mně chovají jinak, než si přeji, na tyto otázky můžeme dostat odpověď při skupinové terapii. Těžké okamžiky, kdy přicházíme na věci, které jsme si nikdy nechtěli připustit přicházejí v terapii individuální i skupinové.