O mně

V roce 1995 jsem vystudovala logopedii a psychopedii na UK v Praze. Po té jsem se věnovala sociální práci, specializovala se na práci s rodinou a s lidmi se závislostmi. Absolvovala jsem dvouleté vzdělání na FF UK – sociálně patologické jevy. Od roku 2003, kdy jsem prožila ztrátu nejbližšího člověka, jsem se začala zabývat psychologií, později prací s lidmi s traumatem. V roce 2013 jsem se rozhodla svoje zaměření doplnit odbornými znalostmi z hlubinné psychologie. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v psychoanalýze a úspěšně složila závěrečné teoretické zkoušky. Nyní pracuji pod supervizí. Zároveň studuji psychoanalytický koučink v Institutu psychoanalytického koučování  https://www.ipsak.cz/. Od roku 2012 jsem aktivní canisterapeut. V roce 2019 jsem uzavřela smlouvu s PN Bohnice a pracuji zde pravidelně jako skupinový koterapeut.